Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Istok

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Grižanska 4

Opaska

Zdravstvena stanica Dubrava