Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Istok

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Augusta Šenoe 30

Opaska

ZS Vugrovec