Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Istok

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    09.04.2020.
  • Adresa Švarcova 20
  • m2 GBP 0,00

Opaska

ZS Maksimir