Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Trg Stjepana Severa 1

Opaska

Zdravstvena stanica Vrapčanska cesta ; 1 ord OM