Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Rudolfa Bićanića 3

Opaska

Zdravstvena stanica Knežija; 1 ord. OM, 1 ord. pedijatrije, patronaža, medicinsko biokemijski laboratorij