Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Nova cesta 85 a

Opaska

Zdravstvena stanica Nova cesta; 4 ordinacije OM, 2 ordinacije stomatologije, 2 ord. ginekologije, 1 ord. pedijatrije, patronaža