Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Matije Ilirika Vlačića 2

Opaska

Zdravstvena stanica Špansko; 4 ordinacije OM, 4 ordinacije stomatologije, 1 ord. ginekologije, 2 ord. pedijatrije, 2 patronaže, ZZJZ školska preventiva