Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Kordunska 4

Opaska

Zdravstvena stanica Kordunska; 1 ordinacija stomatologije