Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Klaićeva 44

Opaska

Zdravstvena stanica Klaićeva; 1 ordinacija OM (dr. Pernar Ljiljana)