Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Ivane Brlić Mažuranić 84, 86, 88, 90

Opaska

Zdravstvena stanica I.B.M.; IBM 90- 1 ordinacija ginekologije IBM 88- 1 ordinacija OM IBM 86- 1 ordinacija OM, 1 ordinacija stomatologije IBM 84- 1 ordinacija stomatologije