Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Hrvoja Macanovića 2a

Opaska

Zdravstvena stanica Jarun; 4 ordinacije OM, 2 ord. stomatologije, patronaža, 1 ord. pedijatrije, ZZJZ školska preventiva