Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Baštijanova 52
  • m2 GBP 0,00

Opaska

Zdravstvena stanica Baštijanova; 2 ordinacije OM, 4 ord. stomatologije, palijativni tim, citološki laboratorij, mentalno zdravlje, medicina rada, protetski laboratorij, psihijatrija, 1 ord. ginekologije, 2 ord. fizikalne, ljekarna