Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Anina 96

Opaska

Zdravstvena stanica Anina; 3 ordinacije OM, 2 ord. stomatologije, 1 ord. pedijatrije, 1 patronaža