Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Vrabečak 4

Opaska

Ordinacija dr. Pinter (OM), Fizikalna dvorana