Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Hrvoja Macanovića 2a

Opaska

Ordinacije: dr. Hanich, dr. Vaclavek Stojaković, dr.Hršak Banožić