Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Dom zdravlja Zagreb - Zapad

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Datum pregleda:
    17.04.2020.
  • Adresa Vrtlarska 1a

Opaska

Ordinacija dr. Dragojlović i ordinacija dr. Sorić