Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Ustanova Zoološki vrt Grada Zagreba

  •  Nije pregledano
  • Adresa Maksimirski perivoj bb
  • Naselje Zagreb

Opis štete

pukotina na stijeni-zidu vanjske nastambe (prema novim vukovima) pekara