Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Gradski ured za katastar i geodetske poslove

  •  Nije pregledano
  • Adresa Remetinečki gaj 14
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1960
  • m2 GBP 606,00
  • Katnost P+2

Opis štete

Oštećenja na stepeništu, žbuka na zidovima radnih prostorija popucala,u hodnicima i stubištu popucala žbuka,oštećenje na zidnim pločicama