Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Uporabljivo
  • Adresa Zagorska 12
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1926
  • m2 GBP 38,94
  • Katnost 1