Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Ulica 144. brigade Hrvatske vojske
  • Naselje Sesvete
  • Godina gradnje 2009
  • m2 GBP 85,86
  • Katnost 3

Opis štete

Manja šteta u stanu