Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

stan

  •  Nije pregledano
  • Adresa Dankovečka 50
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1952
  • m2 GBP 28,35
  • Katnost 1

Opis štete

Manja oštećenja u stanu