Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

MO "Ferenšćica"

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    01.04.2020.
  • Adresa Ivanićgradska ulica 66
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 161,50