Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Upravna zgrada

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Datum pregleda:
    23.03.2020.
  • Adresa Avenija Dubrovnik 15
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1956
  • m2 GBP 3.615,00
  • Katnost Po+Pr+5

Opis štete

Oštećenje pregradnih zidova uzduž objekta u smijeru istok zapad i djelomično otpadanje žbuke od prizemlja do 5. kata