Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Medvedgrad

  •  Uporabljivo
  • Adresa Strma cesta 15