Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Sesvetski Kraljevec

  •  Uporabljivo
  • Adresa Školska 10