Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Sesvete

  •  Uporabljivo
  • Adresa I.G.Kovačića 19