Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Sveta Klara

  •  Uporabljivo
  • Adresa Mrkšina 42