Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Nikole Tesle

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Adresa Matetićeva 67