Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Zapruđe

  •  Uporabljivo s preporukom
  • Adresa Meštrovićev trg 8a