Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Kustošija

  •  Uporabljivo
  • Adresa Sokolska ulica 7