Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Augusta Šenoe (zgrada A i C)

  •  Uporabljivo
  • Adresa Selska 95