Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

OŠ Frana Krste Frankopana

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ivanićgradska 24