Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Tvornica '' Iskra''

  •  Uporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Adresa Ulica Hermana Bužanova bb
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1928
  • m2 GBP 500,00
  • Katnost P+1