Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica Dubrava

  •  Uporabljivo
  • Adresa Avenija Dubrava 51a
  • Naselje Zagreb
  • m2 GBP 0,00

Opis štete

Oštećenja svjetlarnika, spuštenog stropa, porušene police.