Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica Prečko

  •  Uporabljivo
  • Adresa Josipa Slavenskog 12
  • Naselje Zagreb

Opis štete

Nema oštećenja.