Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica Knežija

  •  Uporabljivo
  • Adresa Albaharijeva ulica 7
  • Naselje Zagreb

Opis štete

Materijalna šteta.