Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica Tin Ujević

  •  Uporabljivo
  • Adresa Ulica grada Vukovara 14
  • Naselje Zagreb

Opis štete

Nema oštećenja.