Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Knjižnica Špansko

  •  Uporabljivo
  • Adresa Trg Ivana Kukuljevića 9
  • Naselje Zagreb

Opis štete

Nema oštećenja.