Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Arheološki muzej

  •  Privremeno neuporabljivo
  • Zaštićeno kulturno dobro
  • Datum pregleda:
    27.03.2020.
  • Adresa Trg Nikole Šubića Zrinskog 1
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1879
  • m2 GBP 5.100,00
  • Katnost P+3

Opis štete

Oštećeni su unutrašnji zidovi, velike su štete na čitavom stalnom postavu, ostalom izložbenom prostoru, uredskim prostorijama.

Opaska

N1 potreban detaljni pregled.