Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

  • Stanje na dan: 30.07.2021.
  • Ukupno: 1388
ObjektOcjena nakon pregledaNaseljeAdresaZaštićeno kult. dobroGodina gradnjeOpis štete
ZET- Upravna zgradauporabljivoZagrebOzaljska 105 1940Detaljno
ZET- Upravna zgrada- Objekt 8uporabljivoZagrebPuljska 2 1979Detaljno
ZET- Tramvasjska radionicauporabljivoZagrebPuljska 2A 1979Detaljno
ZET- Poslovna zgradauporabljivoZagrebOzaljska 105A 1940Detaljno
ZET- Pomoćne tramvajske radioneuporabljivoZagrebOzaljska 105F 1940Detaljno
ZET- Centralno skladišteuporabljivoZagrebOzaljska 105F 1947Detaljno
ZET- Radionica donjeg ustrojauporabljivoZagrebOzaljska 105B i 105 G 1940Detaljno
ZET- Tramvajski servisuporabljivoZagrebOzaljska 105C 1935Detaljno
ZET - Poslovna zgrada OTIuporabljivoZagrebOzaljska 105D i 105E 1953Detaljno
ZET - Bravarska radionicauporabljivoZagrebOzaljska 105H 1970Detaljno
ZET - SkladištauporabljivoZagrebOzaljska 105 1951Detaljno
ZET - Ulazna portauporabljivoZagrebOzaljska 105 1962Detaljno
ZET - Autobusna radionicauporabljivoZagrebPuljska 2B i Puljska 2C 1962Detaljno
ZET - Poslovno/servisna zgrada Tramvajski servis DubravauporabljivoZagrebUlica Dragutina Mandla 5 i 5A 1979Detaljno
ZET - Poslovna zgrada Autobusni servis DubravauporabljivoZagrebUlica Dragutina Mandla 5A 1960Detaljno
ZET - Poslovna zgrada - Hala za preventivni pregled vozilauporabljivoZagrebUlica Dragutina Mandla 5A 1990Detaljno
ZET - Autobusni servis Dubrava - Pomoćni objektiuporabljivoZagrebUlica Drgutina Mandla 5A 1960Detaljno
ZET - Crpna stanicauporabljivo s preporukomZagrebUlica Dragutina Mandla 5A 1980Detaljno
ZET - Ispravljačka stanica Daničićevanije pregledanoZagrebUlica Andrije Žaje 13 1954Detaljno
ZET - Ispravljačka stanica Patačićkinanije pregledanoZagrebUlica Eleonore Patačić 4A 1929Detaljno