Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

  • Stanje na dan: 30.07.2021.
  • Ukupno: 1388
ObjektOcjena nakon pregledaNaseljeAdresaZaštićeno kult. dobroGodina gradnjeOpis štete
DV IzvoruporabljivoUlica Vjekoslava Klaića 16 Detaljno
DV PrečkouporabljivoMarijane Radev 1 Detaljno
DV VrapčeuporabljivoUlica Nikole Gorjanskog 7 Detaljno
DV VjevericauporabljivoKsaverska cesta 14 Detaljno
DV PčelicauporabljivoTrepčanska ulica 10  Detaljno
DV PčelicauporabljivoUlica Josipa Hamma 2 Detaljno
DV Medo BrundouporabljivoDubrava 205 Detaljno
DV Matije GupcauporabljivoZagrebačka avenija 5A Detaljno
DV Šegrt HlapićuporabljivoUlica Dragutina Mitića 4 Detaljno
DV MarkuševecuporabljivoŠtefanovec 172 Detaljno
DV ZvončićuporabljivoVoltino 48 Detaljno
DV BajkauporabljivoKuzminečka ulica 12 Detaljno
DV Vedri daniuporabljivoUlica kneza Borne 11A Detaljno
DV RemetinecuporabljivoUlica Vice Vukova 9  Detaljno
DV RemetinecuporabljivoLanište 1d Detaljno
DV DugauporabljivoRacinova ulica 1B Detaljno
DV CvrčakuporabljivoTuropoljska ulica 29 Detaljno
DV TrnoružicauporabljivoUlica Ferde Livadića 25 Detaljno
DV BukovacuporabljivoTrnac 67 Detaljno
OŠ dr. Ivan Merzprivremeno neuporabljivoRačkoga 4 Detaljno