Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

  • Stanje na dan: 30.07.2021.
  • Ukupno: 1388
ObjektOcjena nakon pregledaNaseljeAdresaZaštićeno kult. dobroGodina gradnjeOpis štete
MO "Podsused-Bizek"neuporabljivoZagrebII. Bizek 2 Detaljno
MO "Vrapče - centar"uporabljivo s preporukomZagrebIlica 421 1960Detaljno
MO "Gornji Stenjevec"uporabljivo s preporukomZagrebDubravica 109a Detaljno
MO "Markuševec"privremeno neuporabljivoZagrebTrg sv. Šimuna 5 Detaljno
Knjižnica MedveščakuporabljivoZagrebTrg žrtava fašizma 7 Detaljno
MO ''Vidovec''neuporabljivoZagrebVidovec 57 Detaljno
Knjižnica S.S. KranjčevićuporabljivoZagrebZapoljska 1 Detaljno
Knjižnica A. CesarcauporabljivoZagrebUlica Pavle Šubića 40/2 Detaljno
Knjižnica A. CesarcauporabljivoZagrebRadauševa ulica 7 Detaljno
Knjižnica I.B. MažuranićuporabljivoZagrebLaurenčićeva ulica 8 Detaljno
Knjižnica Marije Jurić ZagorkeuporabljivoZagrebKrvavi most 2 Detaljno
Knjižnica Ivana Gorana Kovačića uporabljivoZagrebUlica grada Vukovara 35 Detaljno
MO "Dumovec"uporabljivo s preporukomDumovecUlica V. Sedinića 30a Detaljno
Knjižnica SavicauporabljivoZagrebUlica Ljerke Šram 4 Detaljno
Knjižnica Novi ZagrebuporabljivoZagrebUlica Božidara Magovca 15 Detaljno
Knjižnica Savski gajuporabljivoZagrebNehruov trg 46 Detaljno
MO "Goranec"uporabljivo s preporukomGoranecKamenščica 4 Detaljno
MO "Jesenovec"uporabljivo s preporukomJesenovecJesenovečka cesta 31 Detaljno
Knjižnica Vjekoslav MajeruporabljivoZagrebTrg Ivana Meštrovića 1g Detaljno
Knjižnica DugaveuporabljivoZagrebUlica Svetog Mateja 7 Detaljno