Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Veslački dom "Trešnjevka"

  •  Uporabljivo
  • Adresa Savska cesta 183
  • Naselje Zagreb
  • Godina gradnje 1923
  • m2 GBP 962,13

Opis štete

Postoje mala unutarnja oštećenja zidova

Opaska

Pregledano od strane inženjera Gradskog ureda za sport i mlade