Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba