Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Streljana "Kustošija"

  •  Nije pregledano
  • Adresa Vatrogasna ulica 6
  • Naselje Zagreb

Opis štete

Puknuća zidova