Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

  • Stanje na dan: 30.07.2021.
  • Ukupno: 1388
ObjektOcjena nakon pregledaNaseljeAdresaZaštićeno kult. dobroGodina gradnjeOpis štete
DV Različakuporabljivo s preporukomUlica Milana Amruša 10/1 Detaljno
DV Različakuporabljivo s preporukomNova Ves 36 Detaljno
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući uporabljivo s preporukomPreradovićeva 17/1 Detaljno
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba uporabljivo s preporukomNinska 10  Detaljno
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba uporabljivo s preporukomAv. V. Holjevca 22  Detaljno
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba uporabljivo s preporukomLovre Ratkovića 2  Detaljno
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba uporabljivo s preporukomGajnice 7  Detaljno
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba uporabljivo s preporukomMaksimirska 286  Detaljno
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba uporabljivo s preporukomĐorđićeva 26  Detaljno
Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba uporabljivo s preporukomHeinzelova 88  Detaljno
Nastavni zavod za javno zdravstvo uporabljivo s preporukomMirogojska c. 11 Detaljno
Nastavni zavod za javno zdravstvo uporabljivo s preporukomMirogojska c. 16 Detaljno
Poliklinika Zagreb uporabljivoZ. Turića 1  Detaljno
Poliklinika Zagreb uporabljivoArgentinska 2  Detaljno
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAGuporabljivo s preporukomLjudevita Posavskog 10 Detaljno
Poliklinika za bolesti dišnog sustava uporabljivo s preporukomPrilaz baruna Filipovića 11  Detaljno
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju uporabljivo s preporukomA. Mihanovića 3  Detaljno
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju uporabljivo s preporukomAv. V. Holjevca 22  Detaljno
Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju uporabljivo s preporukomDraškovićeva 13 Detaljno
Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagrebauporabljivo s preporukomĐorđićeva 26 Detaljno