Pretraživanje oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

Pregled oštećenih objekata u vlasništvu Grada Zagreba

  • Stanje na dan: 30.07.2021.
  • Ukupno: 1388
ObjektOcjena nakon pregledaNaseljeAdresaZaštićeno kult. dobroGodina gradnjeOpis štete
OŠ MalešnicauporabljivoAnte Topić Mimare 36 Detaljno
OŠ Špansko OraniceuporabljivoDječji trg 1 Detaljno
OŠ StenjevecuporabljivoBolnička 92 Detaljno
OŠ Dragutina DomjanićauporabljivoGajnice 31 Detaljno
OŠ Dragutina TadijanovićauporabljivoBolnička 60a Detaljno
OŠ ŠestineuporabljivoPodrebernica 13 Detaljno
OŠ Markuševec (PRO Vidovec)uporabljivoVidovec 51 Detaljno
OŠ GračaniuporabljivoGračani 4a Detaljno
OŠ LukauporabljivoOtona Ivekovića 16 Detaljno
OŠ Ivana GranđeuporabljivoSoblinec, Soblinečka 68 Detaljno
OŠ Gustava KrklecauporabljivoBožidara Magovca 103 Detaljno
DV VjevericauporabljivoZagrebUlica Milana Šufflaya 4 Detaljno
DV MarkuševecuporabljivoBidrovečka cesta 30 Detaljno
Učenički dom Marije JambrišakuporabljivoOpatička 14 Detaljno
OŠ MarkuševecuporabljivoMarkuševečka cesta 160 Detaljno
OŠ Čučerje (PRO Dankovec)uporabljivoSlanovečka 19 Detaljno
OŠ I. G. Kovačića / XVIII. gimnazijauporabljivoMesićeva 35 Detaljno
OŠ Ante KovačićauporabljivoKotarnica 17 Detaljno
OŠ Ivana CankarauporabljivoCankareva 10 Detaljno
OŠ Pavleka MiškineuporabljivoSveti duh 24 Detaljno